CÓ BAO GIỜ

BẠN CẢM THẤY

KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

DẤU HIỆU

NHẬN BIẾT

CẢM XÚC KHÔNG HÀI LÒNG

Giá trị công việc không được công nhận

TỰ HOÀI NGHI GIÁ TRỊ BẢN THÂN

Chưa hiểu điểm mạnh & yếu của bản thân

CHƯA TÌM THẤY CÔNG VIỆC PHÙ HỢP

Muốn thử điều mới, nhưng ngại thay đổi

SỢ KẾT QUẢ KHÔNG NHƯ Ý MÌNH

CÓ BAO GIỜ

BẠN CẢM THẤY

CẢM GIÁC CÔ ĐƠN THƯỜNG TRỰC

DẤU HIỆU

NHẬN BIẾT

CẢM GIÁC CÔ ĐƠN THƯỜNG TRỰC

Không kết nối được

VỚI NGƯỜI KHÁC

Không cảm thấy được

LẮNG NGHE, KHÓ MỞ LÒNG

Không hiểu / chưa dám đối diện với

CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH

*NOT FUN FACT

BẠN CÓ BIẾT

CÓ TỚI 3,7 TRIỆU HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM TRẢI QUA CẢM GIÁC GIỐNG BẠN

*TRÊN TỔNG SỐ 13,5 TRIỆU HS/SV THEO CƠ CẤU DÂN SỐ VN 2019 ( ĐỘ TUỔI 15 – 24 THPT & CĐ/ĐH )

SỐ LIỆU

NGHIÊN CỨU

tỉ lệ học sinh, sinh viên VN không hài lòng với cuộc sống hiện tại & có nguy cơ trầm cảm

CON SỐ

27,5 %

trên tổng số học sinh, sinh viên
Việt Nam lớn như thế nào

NGUYÊN NHÂN & BIỂU HIỆN

PHỔ BIẾN

của học sinh, sinh viên có nguy cơ trầm cảm

ỦNG HỘ DỰ ÁN CHUYẾN TÀU VỀ NHÀ BẰNG

3 CÁCH SAU

Mời hành khách nhanh chân lên Chuyến Tàu Về Nhà !